Byggetillatelse for Munchmuseet

Eli Grimsby og Ellen S. de Vibe

Onsdag 13. mai fikk direktør Eli Grimsby rammetillatelsen for nytt Munchmuseum høytidelig overrakt av Ellen S. de Vibe i Plan- og bygningsetaten.

– Vi får et spennende og fremtidsrettet kulturbygg med meget god arkitektur og verdenskjent kunst, sier direktør Ellen S. de Vibe i Plan- og bygningsetaten.

Bygget blir et nytt landemerke i Fjordbyen, omgitt av rause byrom og havnepromenaden der Akerselva møter fjorden.

Rammetillatelsen for nytt Munchmuseum i Bjørvika (Foto: Plan- og bygningsetaten)

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Kulturbyggene i Bjørvika er sertifisert som miljøfyrtårn.
Byggene er FutureBuilt-prosjekter og støttes av Enova SF.
Enova logo FutureBuilt logo Miljøfyrtårn logo

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Olav Vs gate 4
0161 OSLO

kulturbyggene@kid.oslo.kommune.no
 

OSLO KOMMUNE