Anskaffelsespakker løst inventar

dialogkonferanse anskaffelsespakke løst inventar kulturbyggene i Bjørvika

Kunngjøringsdatoer for anbudspakker til nye Deichmanske hovedbibliotek er klare.

I oktober 2016 ble det avholdt dialogkonferanse for de to prosjektene, der vi i etterkant  oppfordret leverandører til å sende inn et skriftlig innspill til den fremlagte anskaffelsesprosessen. Deretter fulgte dialogmøter hvor leverandørene fikk muligheten til å presentere sine leveranser og gi innspill til anskaffelse av inventar til de to kulturbyggene.

Her følger videre informasjon om anskaffelsen med anbudspakker og tilhørende kunngjøringsdatoer for nye Deichmanske hovedbibliotek. Kontraktstype for alle anskaffelser vil være varekontrakt. Kunngjøringene vil annonseres på Doffin.

 

Anbudspakker løst inventar:                          Tentativ kunngjøringsdato: 

Løst inventar – Publikumsmøbler         

Miljømøbler                                                                     01.05.2018

Studie- og teamplasser                                                   01.05.2018

Effektbelysning                                                               01.05.2018

Planter og potter                                                             01.05.2018

Løst inventar – Møbelsnekkerleveranser

Gjentagende elementer – Spesialdesign                        01.09.2017

Bord og benker                                                               01.09.2017

Stoppede møbler                                                            01.09.2017

Scenografiske rom                                                          01.09.2017

Løst inventar - Mediestativ

Mediestativ inkl utstillingselementer                               01.10.2017

Skilt og foliering

Skilt og foliering                                                              02.04.2018

 

Dersom det er noen spørsmål knyttet til anskaffelsen av inventar kan spørsmål sendes på mail til Ida Christine Løland ida.loland@kid.oslo.kommune.no

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet er forbildeprosjekter i FutureBuilt og støttet av Enova SF.      

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

postmottak@kid.oslo.kommune.no

OSLO KOMMUNE