Informasjonsmøte for naboer på Sørenga

Det inviteres til informasjonsmøte mandag 10. oktober kl 18, i forbindelse med byggeprosjekt nytt Munchmuseum. Møtet gjelder for alle naboer i Bjørvika-området berørt av byggeprosjektet.

 

På møtet vil representanter fra prosjektet gjennomgå de arbeidsoperasjoner som er planlagt utført videre utover høsten og vinteren. Samtidig vil Bjørvika Infrastruktur informere om planlagte arbeider i tilgrensende byggeprosjekter. Det blir anledning til å stille spørsmål til de ansvarlige fra prosjektet, og mulighet for å komme med innspill til hvordan kommunikasjon og informasjon best kan følges opp og tilrettelegges fremover i prosjektet.

 

Tid: Mandag 10.10.2016 kl. 18:00 – 19:00

Sted: DNT Friluftshuset – Sørengkaia 124

Påmelding: Kreves ingen påmelding på forhånd

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Kulturbyggene i Bjørvika er sertifisert som miljøfyrtårn.
Byggene er FutureBuilt-prosjekter og støttes av Enova SF.
Enova logo FutureBuilt logo Miljøfyrtårn logo

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Olav Vs gate 4
0161 OSLO

kulturbyggene@kid.oslo.kommune.no
 

OSLO KOMMUNE