Døgnkontinuerlig arbeid

webkamera Munch 160809

Helseetaten har gitt byggeprosjektet tillatelse til døgnkontinuerlig arbeid med boring av peler, armering og betongarbeid i kjeller frem til uke 35. Det er arbeid som anses å genere lite støy til omgivelsene.

Vedtak

I medhold av §16 i forskrift om begrensning av støy (hjemlet i § 33 og 8 i lov om folkehelsearbeid) og som tillegg til vedtak av 28.9.2015 gis dispansasjon fra støygrenser i § 12 til å gjennomføre boring av peler og betongarbeider døgnkontinuerlige i en periode frem til uke 35.

Hele vedtaket

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Kulturbyggene i Bjørvika er sertifisert som miljøfyrtårn.
Byggene er FutureBuilt-prosjekter og støttes av Enova SF.
Enova logo FutureBuilt logo Miljøfyrtårn logo

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Olav Vs gate 4
0161 OSLO

kulturbyggene@kid.oslo.kommune.no
 

OSLO KOMMUNE