Boring fra lekter i Bjørvika

Boring i Bjørvika

Denne uken vil det pågå boring fra lekter A i Bjørvika frem mot ca kl. 22:00, og støy må påregnes. Det er imidlertid ikke arbeid av en slik karakter at det bryter med støyforskriften.

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Kulturbyggene i Bjørvika er sertifisert som miljøfyrtårn.
Byggene er FutureBuilt-prosjekter og støttes av Enova SF.
Enova logo FutureBuilt logo Miljøfyrtårn logo

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Olav Vs gate 4
0161 OSLO

kulturbyggene@kid.oslo.kommune.no
 

OSLO KOMMUNE