Nattarbeid på Deichman

For å sikre en sikker utførelse av gjenstående arbeider i entreprise D015 vil det for en kortere og tidsbegrenset periode, fra 01.06.-15.06. 2016 pågå støysvakt nattarbeid i byggegropa til Deichman. Arbeidet er godkjent av arbeidstilsynet.

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Kulturbyggene i Bjørvika er sertifisert som miljøfyrtårn.
Byggene er FutureBuilt-prosjekter og støttes av Enova SF.
Enova logo FutureBuilt logo Miljøfyrtårn logo

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Olav Vs gate 4
0161 OSLO

kulturbyggene@kid.oslo.kommune.no
 

OSLO KOMMUNE