Dispensasjon til nattarbeid

For å sikre arbeidene med innheising og montasje av stålbjelker og plater med tårnkran, har Helseetaten gitt dispensasjon til nattarbeid på byggetomta til Nye Deichmanske hovedbilbiotek i perioden 19.09-30.09.2016.

Anbefalningen din har blitt sendt

En anbefalning per e-post har blitt sendt til mottakeren du oppga.

Miljø og energi

Kulturbyggene i Bjørvika er sertifisert som miljøfyrtårn.
Byggene er FutureBuilt-prosjekter og støttes av Enova SF.
Enova logo FutureBuilt logo Miljøfyrtårn logo

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Olav Vs gate 4
0161 OSLO

kulturbyggene@kid.oslo.kommune.no
 

OSLO KOMMUNE